Sapa – Fasad 4150 Isolerad

Flexibelt system för alla typer av fasader

4150 Fasadsystem består av isolerade, 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna.

Profilerna finns med ett flertal olika djup. De är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara enheter. U-värden för fasad ska redovisas för hela fasaden. Välisolerade profiler.

Stomprofiler i flera former. Rektangulära (35-300 mm profildjup), I- och T-profiler ger stor frihet för interiör gestaltning.

Produktinformation

Brett sortiment: av dekorprofiler för exteriör formgivning

Fyra fönstersystem: både inåt- och utåtgående

Dörrar: Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas

Brandskydd: Kan utföras i brandteknisk klass E 30, EI 15 eller EI 30

Klassificerad: Enligt gällande EN-standarder

Kontakta en säljare

Bruno Sjölund
Bruno Sjölund
Konstruktör
0662-51 21 15
Daniel Sjödin
Daniel Sjödin
Säljare
0662-51 21 16
Jan Gidlund
Jan Gidlund
Produktionschef 
0662-51 21 17
Jonny Englund
Jonny Englund
Säljare
0662-51 21 09
Kopierades!