Byggsystem aluminium > Fönster  

Fönster

Våra aluminiumsystem är utvecklade för att klara norra Europas hårda klimat, byggnormer och marknadskrav.

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete med kvalitetssäkrande tester och provningar. Den slutgiltiga provningen utförs av ackrediterade provnings- och forskningsinstitut.

Aluminiumfönster IF79 med bruten köldbrygga

Fönster eller fönsterband. Fasta eller öppningsbara fönster. Öppningsbara fönster öppnas inåt. Normalt levereras öppningsbara [...]

Aluminiumfönster IF79 Fire

Brandklass EI30. Fast fönster med bruten köldbrygga.

Aluminiumfönster IF79-HI med bruten köldbrygga

Fönster eller fönsterband. Fasta eller öppningsbara fönster. Öppningsbara fönster öppnas inåt. Normalt levereras öppningsbara [...]

Aluminiumfönster Utåtgående IFU79

Aluman Aluminiumfönster IFU 79 med bruten köldbrygga.  

Aluminiumfönster IFU79-HI med bruten köldbrygga

Aluminumfönster IFS79 för Parocpanaler

IFS65, Integrated Frame System, är ett avancerat system designat för enkel installation i Parocs sandwichpaneler. Systemet är [...]

Aluminiumfönster IFS79-HI för Parocpaneler

Aluminiumfönster OF45 utan bruten köldbrygga

Fönster eller fönsterband. Fasta eller öppningsbara fönster. Öppningsbara fönster öppnas inåt. Normalt levereras öppningsbara [...]

Aluminiumfönster 1050 oisolerat fönstersystem

Oisolerat inåtgående fönster Sapa Fönster 1050 är ett oisolerat fönstersystem för inåtgående eller fasta fönster. Systemet [...]

Aluminiumfönster 1074, inåtgående

Isolerat inåtgående fönster Vårt isolerade fönstersystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade [...]

Aluminiumfönster 1074, utåtgående

Isolerat utåtgående fönster Vårt isolerade fönstersystem har ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade [...]

Aluminiumfönster 1086 med bruten köldbrygga

Högisolerat fönster. Fasta eller öppningsbara. Sapa Fönster 1086 inåtgående grundar sig på en stabil konstruktion med 86 mm [...]

Kopierades!