Byggsystem stål > Byggsystem stål  

Byggsystem stål

SP stålprofilsystem klarar av följande i brand, inbrottsäkerhet och skottskydd.
• Brandteknisk klass E 30/E 60/E 90/E 120
• Brandteknisk klass EI15, EI30, EI60, EI90, EI120
• Skjutdörr klass E 30 / A 30 / EI 30
• Inbrottsskydd klass RC2-4
• Skottsäkerhet klass C1 – C5 SF

Kopierades!